„Narodowe Czytanie”

w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

9 września (sobota) 2023 r., godz. 11.00
Dziedziniec Biblioteki
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 4

W programie:

godz. 11.00
Czytanie fragmentów powieści
Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem przez zaproszonych gości
:

Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Urszula Gierszon – poetka, prozaik, krytyk literacki, prezes Międzynarodowego Kongresu Poetów Arcadia, członek Związku Literatów Polskich, w latach 2007-2011 prezes Lubelskiego Oddziału ZLP; członek zarządu Fundacji Poetów i Ułanów Pamięci gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, emerytowany kustosz Biblioteki

prof. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN

Wojciech Rusin – aktor Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie

Daniel Salman – aktor Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie

Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

godz. 12.00
Spektakl Nad Niemnem
przygotowany przez „Trupę z szafy bibliotecznej” – zespół teatralny złożony z pracowników Biblioteki

Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku WBP

————————————————————————————————-

Goście spotkania będą mogli przystawić pamiątkową pieczęć „Narodowego Czytania” na przyniesionych przez siebie egzemplarzach powieści Elizy Orzeszkowej oraz otrzymać pamiątkową zakładkę.

Czytelnicy odwiedzający w tym dniu Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie będą mogli otrzymać książkę-upominek od Dyskusyjnych Klubów Książki, opatrzoną okolicznościowym stemplem w ramach akcji Pozytywnie zaczytani.

W bibliotecznej Księgarni „U Hieronima” można będzie nabyć okolicznościowe wydania Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.


„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

PREZYDENT.PL