3 października 2023 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się konferencja polsko-czeska Edukacja dorosłych w bibliotekach – Republika Czeska. Doświadczenia Erasmus+. Gościły u nas bibliotekarki z Biblioteki im. Jiřego Mahena w Brnie (Republika Czeska) Jana Šubrová i Marcela Staňková.

Fot. Katarzyna Stanek