12 marca 2024 roku w Galerii Biblioteki odbyło się sympozjum z okazji 550-lecia istnienia Województwa Lubelskiego zorganizowane przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie w ramach Programu „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in. Jego Ekscelencja Ks. Biskup prof. Józef Wróbel, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Anna Baluch – posłanka na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Gości powitał Andrzej Rolla – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Wystąpienie Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

Okolicznościowym medalem pamiątkowym „550-lecia Województwa Lubelskiego” została uhonorowana Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Medal wręczył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

Okolicznościowe medale pamiątkowe „550-lecia Województwa Lubelskiego” otrzymała: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie, Stowarzyszenie Krzewienia Wiedzy Historycznej Lubelska Chorągiew Husarska, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”. Medale wręczył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

Okolicznościowymi medalami pamiątkowymi „550-lecia Województwa Lubelskiego” zostały uhonorowane następujące osoby: Państwo Danuta i Witold Danielewiczowie, Stanisław Dąbrowski, Urszula Gierszon, dr inż. Ryszard Hać, dr hab. Anita Has-Tokarz, Tadeusz Hawrylinka, prof. dr hab. Iwona Hofman, ksiądz prałat Jan Kiełbasa, dr Ewa Leśniewska, prof. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. dr hab. Marian Surdacki, dr Grzegorz Figiel, mgr inż. Andrzej Rolla. Medale wręczył Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski i Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban.

Głos zabrał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban…

oraz Anna Baluch – posłanka na sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL, wygłosił wykład pt. 550 lat województwa lubelskiego – doświadczenia i perspektywy rozwoju.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Scholares Minores pro Musica Antiqua.

Podczas sympozjum zaprezentowano najcenniejsze zbiory dotyczące województwa lubelskiego.

Uroczystość prowadziła Katarzyna Stanek (Dział Naukowo-Wydawniczy).

Fot. M. Kozłowski