14 marca 2024 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Skalscy – heroiczna i chwalebna epopeja” zrealizowanego przez Ryszarda Montusiewicza i Tomasza Rolskiego we współpracy z dr. Stanisławem Królakiem, z udziałem rodziny Skalskich. Spotkanie prowadził dr Grzegorz Figiel.
Projekcję filmu honorowym patronatem objął Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Fot. Maciej Kozłowski