6 maja 2024 r. w Galerii Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu „Z ziemi lubelskiej… Czytamy utwory wybitnych poetów i pisarzy związanych z województwem lubelskim” wieczór pierwszy: „Czytamy bajki Biernata z Lublina”. Wydarzenie współorganizowane z Towarzystwem Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wpisuje się w obchody 550-lecia województwa lubelskiego organizowane przez Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Zaproszenie do czytania przyjęli…

Fot. Maciej Kozłowski

Dział Informacji i Promocji