29 czerwca w Galerii Biblioteki odbył się wernisaż wystawy artystów z Polski i Litwy „Unia Sztuk – Unia Artystów. 455. rocznica podpisania Unii Litewskiej”. Projekt kulturalny „Unia Sztuk Unia Artystów”, podkreśla wieloletnią współpracę środowisk artystycznych Lublina i Wilna i wpisuje się w rocznice – 550-lecie utworzenia Województwa Lubelskiego i 455–lecie zawarcia Unii Lubelskiej.
Wystawa powstała z inicjatywy Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Lubelskiego. Można ją oglądać do końca sierpnia w Galerii Biblioteki.

Fot. Julia Iwanek

Dział Informacji o Promocji