Dostrzegacz biblioteczny

„Dostrzegacz Biblioteczny” jest pismem informacyjnym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, adresowanym przede wszystkim do bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa lubelskiego, ale również pasjonatów literatury i szeroko pojętej działalności na rzecz czytelnictwa oraz książki.