Redakcja

Grzegorz Winnicki – redaktor naczelny
Paweł Kordybacha – sekretarz redakcji
Jarosław Sawic – redakcja i korekta
Paweł Znamierowski – grafika i layout


Kontakt

e-mail: dostrzegaczbiblioteczny@gmail.com
telefon: 81 528 74 20; 81 528 74 21; 81 528 74 22

Adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20–950 Lublin
„Dostrzegacz Biblioteczny”