Redakcja

Paweł Kordybacha – redaktor naczelny
Lidia Głębicka – sekretarz redakcji
Paweł Znamierowski – grafika i layout
Joanna Chapska
Nina Dąbrowska
Kamila Rudnicka


Kontakt

e-mail: 
telefon: 81 528 74 20; 81 528 74 21; 81 528 74 22

Adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20–950 Lublin
„Dostrzegacz Biblioteczny”