Zapraszamy do skorzystania z bibliografii zawartości miesięcznika Unia Europejska. Pierwszy zeszyt miesięcznika Unia Europejska ukazał się w styczniu 2000 roku, zaś ostatni w czerwcu 2004 roku; miesięcznik, zawierający około 100 stron, wydawany był przez warszawską Agencję Unia-Press. Jego kontynuacją jest Monitor Unii Europejskiej.

Zeszyty grupują artykuły o dość szerokiej problematyce związanej z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Autorzy artykułów informują polskie społeczeństwo o zagadnieniach integracji europejskiej, funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej sprawach wewnętrznych i polityce zewnętrznej; miesięcznik zamieszcza także przeglądy prasy zagranicznej. Publikowane informacje dotyczą m.in. gospodarki, prawa, nauki, edukacji, polityki. Godny uwagi jest również (publikowany w poszczególnych numerach miesięcznika) słownik: A-Z Unii Europejskiej.

Artykuły znajdujące się w Unii Europejskiej nie były rozpisywane w bazach bibliograficznych, z tego też powodu korzystanie z miesięcznika (na podstawie obserwacji i doświadczeń pracy w Ośrodku Informacji Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego) było utrudnione i zmuszało do mozolnego przeglądania spisu treści poszczególnych zeszytów.

Artykuły w bibliografii pogrupowano wg zagadnień, zagadnienia zaś ułożono w układzie alfabetycznym.

Artykuły z danej tematyki zostały pogrupowane w pierwszej kolejności chronologicznie, tzn. wg kolejnych lat wydawania miesięcznika Unia Europejska, natomiast w obrębie każdego roku artykuły zostały zarejestrowane w układzie alfabetycznym – wg autorów. Bibliografię uzupełnia indeks autorski. Zasięg chronologiczny bibliografii: 2000 – 2004.

Niestety w zasobach bibliotek lubelskich za rok 2000 znajdują się tylko numery 1, 2, 3, 10; dlatego też bibliografia za rok 2000 obejmuje zawartość tylko tych zeszytów.

POBIERZ PLIK PDF (351.01 kB)