Missja Bialska XX. Bazylianów, Lublin 2009.

Reprint wydany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie na podstawie oryginału z 1792 r. autorstwa księdza Tymoteusza Szczurowskiego. Dzieło poprzedza wstęp autorstwa o. archim. Romana R. Piętki MIC i Józefa Bazyluka.