Projekt Dyskusyjne Kluby Książki adresowany jest przede wszystkim do wszystkich, którzy lubią czytać i rozmawiać o książkach. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie. DKK powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają od początku 2007 roku przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym przy bibliotekach różnego stopnia – od bibliotek wojewódzkich, po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Od 2014 roku Program Dyskusyjne Kluby Książki został wpisany w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

W województwie lubelskim na koniec 2018 roku funkcjonowało 109 klubów, którym zostało zakupionych 1377 woluminów, w 957 klubowych spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 11 119 czytelników. Zostało zorganizowanych 70 spotkań autorskich, naszymi gośćmi byli: Agnieszka Frączek, Anna Krysztofiak, Barbara Gawryluk, Agnieszka Walczak-Chojecka, Paweł Beręsewicz, Grażyna Jeromin–Gałuszka, Magdalena Kordel, Rafał Witek, Hanna Cygler, Zuzanna Orlińska, Grażyna Bąkiewicz, Angelika Kuźniak, Paweł Wakuła, Karolina Wilczyńska, Tomasz Jastrun, Jarosław Mikołajewski, Renata Piątkowska, Joanna Jagiełło, Joanna Jodełka.

Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Klubami na terenie województwa lubelskiego opiekują się koordynatorzy wojewódzcy Joanna Chapska i Marzena Targońska, Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP im. Hieronima Łopacińskiego. Ich zadaniem jest m. in. zakup książek dla klubów, organizacja spotkań autorskich i szkoleń oraz dystrybucja materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki i inne).