Adam Zagajewski otrzymał tegoroczną niemiecką Nagrodę im. Jeana Amery’ego (Jean-Amery-Preis) przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie europejskiej eseistyki. Decyzję o wyróżnieniu poety – „wielojęzycznego Polaka i kosmopolity″ – podjęło jury pod przewodnictwem Roberta Menasse; członkiem honorowym gremium jest Claudio Magris.

Zagajewski łączy „bystry umysł polityczny z żarliwym wyznaniem sztuki″ – czytamy w uzasadnieniu. „W sposób światły, ale nigdy nie wywyższając się, zrozumiały, lecz nie powierzchowny, opisowy i ironiczny bez popadania w cynizm zabiera nas na wycieczki poprzez europejską kulturę przeszłości i współczesności, z których czytelnicy powracają odmienieni: wzbogaceni i bardziej wrażliwi na trudne relacje″ – ocenili jurorzy.

Nagroda Jeana Amery’ego jest przyznawana co dwa lata. Fundatorami są wydawnictwo Klett-Cotta oraz Fundacja Kultury firmy Allianz we współpracy z europejską siecią czasopism kulturalnych Eurozine.

Więcej na stronie Instytutu Książki