Szanowni Państwo,

rok 2017 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie jest rokiem szczególnym – przypada nań 110. rocznica założenia Książnicy.  

Z tej wyjątkowej okazji Biblioteka przygotowała „Kalendarz Jubileuszowy 2017”, prezentujący wybór najbardziej atrakcyjnych zabytków piśmiennictwa i kultury będących w jej posiadaniu.

Wśród ilustracji towarzyszących poszczególnym miesiącom znajdują się reprodukcje m.in. najstarszego planu miasta Lublina Karola Bekiewicza z ok. 1650 roku oraz przywileju króla Polski Zygmunta I Starego, wydanego dla burmistrza i rajców lubelskich 28 października 1541 roku.

Serdecznie zachęcamy do nabycia „Kalendarza Jubileuszowego 2017” w księgarni „U Hieronima” (budynek WBP, parter). Cena – 23 zł.