2, 4 III 2011 W ramach pierwszej polskiej edycji europejskiej kampanii Get Online WeekTydzień z Internetem, organizowanej przez sieć Telecentre-Europe pod patronatem honorowym Neelie Kroes – Komisarz Unii Europejskiej ds. agendy cyfrowej, odbyło się spotkanie dla seniorów pod hasłem Pomyszkuj w bibliotece

4 III 2012 Uruchomienie dostępu do World Book Library, jednej z największych baz e-booków i audiobooków

6 III 2007 Podsumowanie konkursu wojewódzkiego o tematyce regionalnej Pamięć przeszłości. W konkursie udział wzięło 375 placówek bibliotecznych.

9 III 1921 Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło ponowne zalegalizowanie, Towarzystwa Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego

 

 

13 III 2008 Studenci filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa z Koła Naukowego Rusycystów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS zaprezentowali w Bibliotece spektakl Strofy o miłości i nie tylko… Wyznania i dialogi miłosne w literaturze rosyjskiej

 

14 III 2011 Wieczór autorski Michała Jagiełły, dyrektora Biblioteki Narodowej, połączony z promocją książek Ciało i pamięć, Wiersze, Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach

18 III 1951 W Bibliotece wprowadzono pracę w niedzielę, w godz. 14.00-19.00

 

18 III 2008 Otwarcie ekspozycji pocztówek ze zbiorów własnych Biblioteki pt. Sto lat temu w Lublinie

19 III 1939 Walne zebranie członków Towarzystwa Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego uchwaliło jego likwidację jako samodzielnej jednostki prawnej i przekazanie majątku na rzecz Instytutu Lubelskiego. Towarzystwo zostało jednostką autonomiczną. Instytut Lubelski został zobowiązany do prowadzenia biblioteki pod jej dotychczasową nazwą: Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego

19 III 2012 Otwarcie obchodów 105-lecia Biblioteki, zaprezentowanie planu wydarzeń roku jubileuszowego

 

21 III 2006 Otwarcie wystawy Twórcy polskiej bibliografii. Wystawa ze zbiorów WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

21 III 2011 Otwarcie wystawy O Czesławie Miłoszu – rocznicowo oraz inauguracja wystawy objazdowej Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze, z okazji 100 rocznicy urodzin Noblisty, w ramach ustanowionego przez Sejm RP Roku Miłosza

 

21 III 2013 W ramach kolejnej edycji ogólnoeuropejskiej akcji Tydzień z Internetem, odbyło się spotkanie dla seniorów pod hasłem W 80 minut dookoła świata

 

24 III 1921 Zatwierdzenie przez pierwszego po odzyskaniu niepodległości wojewodę lubelskiego – Stanisława Moskalewskiego, Statutu Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

24 III 2015 Wernisaż wystawy Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) 130. rocznica urodzin. Ekspozycja została przygotowana ze zbiorów Biblioteki, w ramach ogłoszonego przez Senat RP Roku Witkiewiczów

25 III 1907 Rząd Gubernialny zatwierdził Ustawę Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w skład weszło 10 założycieli: Mieczysław Biernacki, Kazimierz Jaczewski, Aleksander Jaworowski, Władysław Modrzewski, Henryk Jaworski, Tadeusz Piotrowski, Edmund Sachs, Aleksander Schoeneich, Juliusz Vetter, Konstanty Zaręba. Członkowie Towarzystwa zostali podzieleni na honorowych, założycieli i rzeczywistych. Członkami honorowymi mogli zostać ci, których ogólne zebranie zaszczyciło wyborem w uznaniu bądź zasług położonych dla biblioteki, bądź złożonych na rzecz biblioteki większych sum  pieniężnych. Członkami założycielami mogli zostać ci, którzy na zakupienie biblioteki po ś.p. Hieronimie Łopacińskim złożyli 25 rubli. Członkami rzeczywistymi mogli zostać opłacający na rzecz biblioteki roczną składkę od 2 do 6 rubli

26 III 2009 Otwarcie ekspozycji Józef Łobodowski. W 100. rocznicę urodzin. Na wystawie zostały zaprezentowane materiały ze zbiorów Biblioteki związane z życiem i działalnością twórcy

27 III 2013 Spotkanie autorskie prof. Grzegorza Kołodki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Stowarzyszenia „Lubelszczyzna w Europie” i Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

 

31 III 2015 Wernisaż wystawy Andrzej Kot (1946-2015) In Memoriam. Bohater wystawy był znanym lubelskim grafikiem, kaligrafem, zecerem, typografem, ilustratorem książek. Od roku 1978 (Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie) uczestniczył w większości światowych imprez graficznych. W 1981 roku został nagrodzony złotym medalem Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Malborku. Andrzej Kot był przyjacielem lubelskiej Książnicy oraz jej pracowników