3 V 1951 Otwarcie wystawy Polskie tradycje postępowe w literaturze z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy oraz wystawy poświęconej Hugonowi Kołłątajowi, będącej wstępem do „Obchodów Reform i Oświecenia w Polsce w XVIII w.”

3-18 V 1952 W ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy zorganizowano wystawę Wielka Karta zwycięskich i na zawsze utrwalonych zdobyczy polskiego ludu pracującego. Wystawa nawiązywała do projektu Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku

4-9 V 1947 Prezentacja wystawy Ruch umysłowy Lublina od wieku XV do czasów obecnych zorganizowanej z własnych zbiorów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

 

6 V 2008 Otwarcie ekspozycji Bądź wierny. Idź. Wystawa w 10. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta

 

9 V 2002 W ramach przygotowań do wejścia Polski do Unii Europejskiej w Bibliotece otwarto Ośrodek Informacji Europejskiej, służący mieszkańcom Lublina i Lubelszczyzny materiałami i źródłami informacji nt. UE

 

10 V 2006 Otwarcie wystawy Jerzy Giedroyc. W 100. rocznicę urodzin. Wystawa ze zbiorów WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

8-15 V 2004 Zapoczątkowano obchody Tygodnia Bibliotek, co roku przebiegał pod innym hasłem, co roku program Tygodnia Bibliotek obejmował m.in. spotkania autorskie, wystawy, konkursy oraz zajęcia dla przedszkolaków i uczniów. W 2017 roku świętujemy XIV Tydzień Bibliotek

 

10 V 2001 W WiMBP im. H. Łopacińskiego odbyło się XI Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej. Przedstawiono stan prac nad „Bibliografią Lubelszczyzny”. Dyskutowano o dostępności bibliografii regionalnych w Internecie, a także problemach metodycznych przy ich opracowywaniu

11 V 2012 Został ogłoszony konkurs prasowo-czytelniczy Polska gola! zorganizowany z okazji Euro 2012, wpłynęło 895 kuponów, nagrodzono 43 laureatów

12 V 2011 Odbyło się II Lubelskie Forum Bibliotekarzy, współorganizowane przez Okręg SBP w Lublinie; od 2011 roku LFB jest organizowane w czasie trwania Tygodnia Bibliotek. Podczas Lubelskiego Forum Bibliotekarzy jest wręczana nagroda „Lubelskiego Bibliotekarza Roku”, wyłonionego w konkursie organizowanym przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tytuł ten zdobyli kolejno: Danuta Szlendak – dyrektor PBP w Puławach; Małgorzata Zińczuk – z-ca dyrektora MBP we Włodawie; Anna Ostęp – MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie; Małgorzata Antoniak – dyrektor MBP w Krasnymstawie; Barbara Cywińska – dyrektor MBP w Bychawie, Wioletta Wójtowicz-Wicińska z Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk. W 2017 roku Forum odbędzie się już po raz VII

14 V 2015 W Bibliotece zorganizowano koncert kameralny w ramach XIX Forum Witolda Lutosławskiego Most. Uczestnicy wysłuchali kompozycji H. Hubertusa Jabłońskiego, A. Krzanowskiego i S. Gubajduliny w wykonaniu lubelskich filharmoników

 

18 V 2013 Odbyło się spotkanie autorskie Jerzego Stuhra połączone z promocją książek Stuhrowie. Historie rodzinneTak sobie myślę… Dziennik czasu choroby

 

22 V 2001 Odbyła się konferencja naukowa nt. Henryk Sienkiewicz – Quo vadis – dzieło –przekład – recepcja, zorganizowana przez ZG Towarzystwa im. H. Sienkiewicza, WiMBP im. H. Łopacińskiego i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

24 V 2002 Zainaugurowano uroczystości 95-lecia Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowo-Programowej WBP im. H. Łopacińskiego, powołanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego na 5-letnią kadencję. Przewodniczącym został doc. dr Jan Gurba, w skład Rady weszli także: prof. dr hab. Barbara Trelińska (wiceprzewodnicząca), Zdzisław Kaznowski, dr Bogusław Kasperek, Zdzisława Piotrowska-Jasińska, ks. dr Tadeusz Stolz, prof. dr hab. Wiesław Śladkowski, Jan Wołosz

 

24-25 V 1967 Uroczyste obchody 60-lecia Biblioteki im H. Łopacińskiego, którym przewodniczył dyrektor Tadeusz Jezierski, połączone z jubileuszem 50-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Opublikowano pierwszą część Bibliografii Lubelszczyzny 1944-1964

 

25 V 1933 Świętowano 25-lecie Biblioteki, otwarto wystawę starych druków, rękopisów, inkunabułów, cymelii, dyplomów i rycin ze zbiorów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, przygotowaną przez Wiktora Ziółkowskiego. Otwarcie wystawy poprzedziło uroczyste, nadzwyczajne zebranie członków Towarzystwa Biblioteki

 

25 V 2007 Z okazji 100-lecia Biblioteki została odprawiona Msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w intencji byłych i obecnych pracowników Biblioteki. Po mszy odbyło się spotkanie towarzyskie emerytowanych i obecnych pracowników Biblioteki. Blisko 200 osób, pracowników bibliotek publicznych Lublina – wojewódzkiej i miejskiej – noszących imię Hieronima Łopacińskiego

26 V 1907 Zwołano pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Prezesem komitetu, kierującego pracami Towarzystwa został: Leon Przanowski, wiceprezesem Juliusz Vetter, skarbnikiem dr Aleksander Jaworowski, sekretarzem dr Kazimierz Jaczewski. Jest to dzień formalnego powstania Biblioteki. Materialną podstawą działalności Biblioteki były składki i wpłaty członków Towarzystwa, dary pieniężne od instytucji i przedsiębiorstw, zapisy od osób prywatnych, a także dary książkowe

 

26 V 1982 W salach Muzeum Czechowicza, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, otworzyła wystawę ph. Hieronim Łopaciński i Biblioteka jego imienia

 

27 V 1957 Zainicjowano obchody 50-lecia Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego

 

27 V 1977 Zainicjowano uroczystości 70-lecia Biblioteki, wydano publikacje jubileuszową W kręgu Hieronima Łopacińskiego

 

[maj] 1939 Przeniesienie zbiorów Biblioteki z budynku Trybunału Koronnego do nowego gmachu przy ul. Narutowicza 4, budowany w latach 1935-39 jako Lubelski Związek Pracy Kulturalnej, w 1939 roku przekształcony w Instytut Lubelski

 

[maj] 1946 Komitet Święta Oświaty zorganizował w sali Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Wystawę Książki Polskiej. Eksponatów dostarczyły: Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Centralna Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

[maj] 1949 Eksponowano wystawę Dorobek wydawniczy Polski Ludowej. Wystawa była zorganizowana w sali Muzeum Lubelskiego w ramach Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy

 

[maj] 1953 W ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy otwarto wystawę Dorobek wydawniczy Polski w okresie władzy ludowej

 

[maj] 1955 Otwarto wystawę Książki i ludzie, prezentującą przegląd osiągnięć „w rozbudowie czytelnictwa na Lubelszczyźnie w okresie X-lecia Polski Ludowej”

[maj] 1956 Eksponowano wystawę Rozwój drukarstwa na Lubelszczyźnie w latach 1593-1800