1 VI 2010 Wernisaż wystawy współczesnego malarstwa polskiego Sztuka dla Ciebie. Prywatną kolekcję udostępnił Krzysztof Ostrowski

4 VI 1939 Uroczyste oddanie Domu Pracy Kulturalnej przy ul. Narutowicza 4, w tym także pomieszczeń Biblioteki. Wstęgę przecinał marszałek Edward Rydz Śmigły

 

4 VI 2014 Wernisaż wystawy Wybory 4 czerwca 1989 r. na Lubelszczyźnie

 

7 VI 2005 Otwarcie wystawy Jan Zamoyski (1542 – 1605) i jego czasy. W 400. rocznicę śmierci kanclerza i hetmana wielkiego koronnego

 

7 VI 2013 Wernisaż wystawy Kreatywni 2013 – fotograficzna opowieść o lubelskiej klasie kreatywnej – twórcach i przedsiębiorcach działających na styku sztuki, rzemiosła oraz technologii. Jedną z bohaterek wystawy była Beata Stelmaszuk − pracownik WBP

7/8 VI 2008 Odbyła się I edycja Nocy u Pana Hieronima, projektu realizowanego przez Bibliotekę w ramach Lubelskiej Nocy Kultury. Wśród atrakcji przygotowywanych dla mieszkańców można wymienić m.in. spotkania autorskie, koncerty, karaoke, zajęcia dla dzieci oraz wernisaże wystaw. W bieżącym roku miała miejsce XI edycja Nocy u Pana Hieronima

8 VI 2012 Rozstrzygnięcie prasowo-czytelniczego konkursu wiedzy piłkarskiej Polska Gola!, zorganizowanego przy okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W konkursie udział wzięło 895 uczestników

9 VI 1917 Rezolucja walnego zebrania Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w sprawie uzyskania przywileju egzemplarza obowiązkowego druków wydawanych na terenie zaboru niemieckiego i austriackiego

10-11 VI 2011 Piąta edycja Lubelskich Targów Książki − po raz pierwszy zorganizowana w okresie letnim. Podczas Targów Biblioteka honoruje Darczyńców „Białym papirusem” oraz zostaje rozstrzygnięty konkurs „Książka Roku”, laureaci otrzymują Wawrzyn Pawła Konrada. Targom towarzyszy Lubelska Aukcja Antykwaryczna, a także spotkania autorskie, wernisaże wystaw

 

14 VI 1965 Rozporządzeniem Rady Ministrów Bibliotece nadano status biblioteki naukowej

14 VI 2012 Wieczór autorski Tomasza Łubieńskiego „Fakty i fikcje”. Spotkanie odbyło się w ramach VI Lubelskich Targów Książki

 

15 VI 1962 Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nadano Bibliotece Złotą Odznakę Honorową „Zasłużonemu dla Lublina”

 

15 VI 2012 Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Mariana Oleszczuka. Ekspozycja wieńczyła 50-letni okres twórczości Artysty

16 VI 2010 Sejmik przedkongresowy Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK a edukacja regionalna, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Miejski im. A. Janowskiego w Lublinie, Klub Kolekcjonerów Krajoznawców „Chomik” oraz WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 

17 VI 2004 Promocja książki Elik Aimeé (Elżbiety Olszewskiej–Schilling) Sierpniowy zapach Kazimierza

 

 

18 VI 2015 Wykład prof. dra hab. Ryszarda Szczygła Lubelska fara w życiu społeczności miasta w czasach średniowiecza i renesansu oraz prezentacja Krzysztofa Muchy Cyfrowa rekonstrukcja kościoła św. Michała czyli dawnej fary. Spotkanie zostało zorganizowane przez Społeczny Komitet Odbudowy Lubelskiej Fary

 

21 VI 2011 Otwarcie wystawy Niewiasta mężna. Hanna Malewska (1911-1983). W 100. rocznicę urodzin

 

21 VI 2012 Prelekcja prof. Alexandru G. Şerbana (Iaşi, Rumunia) Poeci polscy po rumuńsku. Z doświadczeń tłumacza

 

21 VI 2013 Wernisaż wystawy jubileuszowej, przygotowanej z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. Sławomira Andrzeja Mieleszki

 

23 VI 2005 Promocja tomiku poezji Piotra Linka Chemia zdziwienia. Współorganizatorami spotkania byli: Wydawnictwo Norbertinum i Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie 

 

 

23 VI 2006 Otwarcie wystawy jubileuszowej Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, przygotowanej z okazji 80-lecia LTMK

28 VI 1959 Uroczystość pośmiertnego wręczenia Dyplomu Orderu Białego Kruka, nieżyjącemu doktorowi Zygmuntowi Klukowskiemu

30 VI 1957 Uroczystości jubileuszu 50-lecia Biblioteki, z udziałem przedstawicieli świata nauki i bibliotekarzy. Z Ministerstwa Kultury i Sztuki przybył wiceminister Edward Marzec i wicedyrektor Centralnego Zarządu Bibliotek Felicja Bursowa

30 VI 2011 Rozstrzygnięcie konkursu prasowo-czytelniczego Nasz Miłosz, w konkursie udział wzięło 909 uczestników