1 VII 1948 Została zawarta umowa między Towarzystwem Biblioteki  im. Hieronima Łopacińskiego a Gminą miasta Lublin Zarządem Miejskim miasta Lublina o przekazaniu zbiorów miastu w depozyt na lat 15, bibliotece nadano nazwę – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

2 VII 2008 Uroczystość 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece Zdzisława Bielenia, wieloletniego zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych. Z tej okazji wydano księgę jubileuszową Książki i Historia

7 VII 2005 Wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego skrzydła Biblioteki. Uroczystość odbyła się z udziałem: Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu – Marszałka Senatu – Kazimierza Kutza, senator Doroty Marii Kempki, senator Ireny Kurzępy, senator Marii Szyszkowskiej, senatora Grzegorza  Jana Matuszaka, senatora  Kazimierza Pawełka, senatora Jana Szafrańca, posłów Ziemi Lubelskiej do Sejmu RP, Abpa Józefa Życińskiego – Metropolity Lubelskiego, Andrzeja Kurowskiego – Wojewody Lubelskiego, Edwarda Wojtasa – Marszałka Województwa Lubelskiego, władz samorządowych i miejskich. Po uroczystości w gmachu Biblioteki odbyła się sesja Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu z udziałem Andrzeja Kurowskiego – Wojewody Lubelskiego i Haliny Landeckiej – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Posiedzenie Komisji było poświęcone sytuacji w instytucjach kultury województwa lubelskiego oraz polityce kulturalnej samorządów terytorialnych

11 VII 2002 Odbyło spotkanie organizacyjne, na którym podjęto decyzję o reaktywowaniu Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Uczestniczyło w nim 26 osób

15 VII 2010 Biblioteka przy współpracy z Kurierem Lubelskim, NBP Oddział Okręgowy w Lublinie, Polskim Radiem Lublin i Zarządem Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizowała wojewódzki konkurs prasowo-czytelniczy 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Udział wzięło 825 osób. Nagrodzono 98  uczestników

19 VII 2016 Uroczyste otwarcie wystawy Skarby Biblioteki. Najcenniejsze zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Ekspozycja została przygotowana z myślą o uczestnikach Światowych Dni Młodzieży. Wystawa prezentowała najcenniejsze dokumenty ze zbiorów lubelskiej Książnicy

30 VII 1922 Biblioteka otrzymała, na okres 6 lat, nowy lokal w Trybunale Koronnym, na I piętrze. Lokal składał się 4 pokoi, a roczna opłata wynosiła 250 marek

[lipiec] 1944 Przed wyjściem Niemców z Lublina formalny dyrektor Biblioteki – Wasyl Kutschabsky wyjechał, oddając kierownictwo w ręce zastępczyni Hanny Pliszczyńskiej

[lipiec] 2002 WBP przystąpiła do współtworzenia NUKAT [Narodowy Centralny Katalog Uniwersalny]