1 IX 2009 W ramach obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej Biblioteka wydała film dokumentalny Wrzesień 1939 roku na Lubelszczyźnie oraz Katalog dokumentów życia społecznego 1939-1945

4-5 IX 2012 W Bibliotece odbyło się spotkanie koordynatorów Programu Rozwoju Bibliotek z całej Polski. Program Rozwoju Bibliotek, wspierający rozwój bibliotek, to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

7 IX 2016 Wernisaż wystawy, przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych. Wystawa była prezentowana w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

8 IX 2009 Otwarto wystawę w Hołdzie Hartwigowi przygotowaną w 100-lecie urodzin Artysty

8 IX 2012 Spotkanie literackie Czytanie czas zacząć, czyli Dwanaście godzin z Panem Tadeuszem. Impreza zorganizowana w ramach pierwszej edycji akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. W 2013 roku czytano Aleksandra Fredrę, w 2014 – Trylogię Henryka Sienkiewicza, w 2015 – Lalkę Bolesawa Prusa, w 2016 – Quo vadis Henrylka Sienkiewicza, w 2017 Narodowe Czytanie odbyło się po raz szósty, czytano Wesele Stanisława Wyspiańskiego; od 2015 roku pracownicy Biblioteki występują jako „Trupa z szafy bibliotecznej” wystawiając inscenizacje teatralne

9 IX 1939 Przywieziono z Warszawy do Lublina dwa obrazy Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem i Kazanie Skargi. Złożono je na parterze w sali konferencyjnej ówczesnego Muzeum, a obecnie pomieszczeniach administracyjnych Biblioteki 

 

9-10 IX 2010 Biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowała V Forum Młodych Bibliotekarzy, ogólnopolskie spotkanie młodych pod hasłem Jakość bibliotek w naszych rękach 

 

10 IX 2014 Wieczór literacko-muzyczny Leszka Długosza – krakowskiego poety i pieśniarza związanego z „Piwnicą pod Baranami”, zatytułowany Niejaki LD, czyli w stronę własną

12 IX 1975 Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – centralnej biblioteki publicznej regionu 

12 IX 2006 Otwarcie wystawy rocznicowej Hieronim Łopaciński 1860-1906. W 100-lecie śmierci patrona Biblioteki

12 IX 2013 Spotkanie z wybitnym aktorem Stanisławem Mikulskim połączone z promocją autobiograficznej książki Niechętnie o sobie. Stanisław Mikulski swoją karierę aktorską rozpoczął w 1953 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie

14 IX 2009 W Bibliotece uruchomiono elektroniczne zamawianie książek

16 IX 2013 Wernisaż wystawy Lubelskie Genealogie, przygotowanej przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

18 IX 2008 Otwarto wystawę Plakat lubelski 1927-2007 ze zbiorów Biblioteki

18-19 IX 2007 Konferencja naukowa Biblioteki publiczne Lubelszczyzny 1944-2007. Dzieje – funkcje – działalność, zorganizowana przez Bbliotekę oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS. Celem było dokonanie oceny dorobku bibliotekarstwa publicznego na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej, a także zaprezentowanie aktualnej działalności bibliotek i wskazanie kierunków rozwoju

18-24 IX 2010 Biblioteka włączyła się w program VII Lubelskiego Festiwalu Nauki, stając się odtąd stałym i cenionym współorganizatorem lubelskiego przedsięwzięcia kulturalnego i edukacyjnego

19-20 IX 2006 Konferencja naukowa Hieronim Łopaciński. Epoka – Ludzie – Region. Wygłoszono 20 referatów. Pokłosiem konferencji była publikacja wydana przez Bibliotekę pod tym samym tytułem

20 IX 2011 Otwarcie wystawy Spitsbergen – piękno nieporównywalne w twórczości Zbigniewa Jóźwika

25 IX 1951 Pierwsze spotkanie kierowników bibliotek powiatowych i miejskich, zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna im. H. Łopacińskiego

29 IX 2016 Spotkanie autorskie ukraińskiego felietonisty Ołeksandra Bojczenko i promocja jego książki 50 procent racji. Spotkanie było jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresowi Inicjatyw Europy Wschodniej, trwającego w Lublinie w dniach 29 września – 1 października 2016

30 IX 1860 W Ośnie Górnym na Kujawach urodził się Hieronim Rafał Łopaciński, późniejszy językoznawca, etnograf, historyk, bibliofil i patron Biblioteki. Pochodził z rodziny Łopacińskich – Lubiczów z Łopacina, stąd późniejszy pseudonim Łopacińskiego – Rafał Lubicz