23 IV, godz. 15.00 z Agnieszką Polak – DKK Kazimierz Dolny

 

24 IV, godz. 16.30 z Zygmuntem Miłoszewskim – DKK Chełm