Instytut Książki oraz koordynatorzy DKK Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na spotkania autorskie

z Laurą Łącz

29 V godz. 10.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

29 V godz. 12.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie