Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem przygotowanym wspólnie przez

Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie,
Dział Udostępniania
oraz
Dział Instrukcyjno-Metodyczny.

Lubelszczyzna to region pod wieloma względami wyjątkowy. Stanowi wschodnią granicę Unii Europejskiej. Ścierają się tu i przenikają kultury wielu narodów. Walory przyrodnicze, uzdrowiskowe i kulturowe to wielki atut regionu. Dzięki korzystnym warunkom naturalnym jest liderem upraw rolniczych i sadowniczych. Przoduje w produkcji żywności ekologicznej. Mieszkańcy dbają też o zachowanie obyczajów, obrzędów, tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Mieszczą się w tym również tradycyjne potrawy, zwyczaje żywieniowe i tradycje związane z kulturą stołu. Ważnym elementem kultury lokalnej są produkty regionalne i tradycyjne.

Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przygotowali publikację Lubelskie ze smakiem. Produkty regionalne i tradycyjne, która jest dla Państwa dostępna w formie e-booka. Publikację przygotowali: tekst – Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie, bibliografia – Piotr Mikulec (Dział Udostępniania), korekta – Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny).

Produkty tradycyjne stały się nieodłącznym elementem festiwali, spotkań, festynów i wielu innych imprez organizowanych w naszym regionie, a także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wydarzenia kulturalne to nowoczesna forma promocji i kreowania pozytywnego wizerunku regionu, to doskonałe źródło popularyzowania jego dziedzictwa kulturowego. Dla mieszkańców tworzą one niepowtarzalną przestrzeń do integracji, inspirują do kreatywnych działań i współtworzenia kultury regionu.

POBIERZ PDF