W czerwcu 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  podjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – podkreślono w tekście dokumentu.

Prezentujemy 2. część bibliografii „Wojna 1919-1920 polsko-bolszewicka na Lubelszczyźnie” (pdf).

 

Część pierwsza  wraz z pełną uchwałą Sejmu RP: https://wbp.lublin.pl/index.php/2020/04/20/rok-bitwy-warszawskiej-i-bibliografia-wojna-1919-1920-polsko-bolszewicka-na-lubelszczyznie/