Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem przygotowanym wspólnie przez

Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie,
Dział Udostępniania
oraz
Dział Instrukcyjno-Metodyczny.

Lubelszczyzna to region pod wieloma względami wyjątkowy. Stanowi wschodnią granicę Unii Europejskiej. Ścierają się tu i przenikają kultury wielu narodów. Dzięki korzystnym warunkom naturalnym jest liderem upraw rolniczych i sadowniczych. Przoduje w produkcji żywności ekologicznej. Mieszkańcy dbają też o zachowanie obyczajów, obrzędów, tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Mieszczą się w tym również tradycyjne potrawy, zwyczaje żywieniowe i tradycje związane z kulturą stołu. Ważnym elementem kultury lokalnej są produkty regionalne i tradycyjne. Stały się one nieodłącznym elementem festiwali, spotkań, festynów i wielu innych imprez organizowanych w naszym regionie, a także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wydarzenia kulturalne to nowoczesna forma promocji i kreowania pozytywnego wizerunku regionu, to doskonałe źródło popularyzowania jego dziedzictwa kulturowego. Dla mieszkańców tworzą one niepowtarzalną przestrzeń do integracji, inspirują do kreatywnych działań i współtworzenia kultury regionu.

Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przygotowali drugą, uzupełnioną  edycję publikacji Lubelskie ze smakiem. Produkty regionalne i tradycyjne, która jest dla Państwa dostępna w formie e-booka. Jest to informator, w którym zaprezentowano kulinarne dziedzictwo poszczególnych powiatowych społeczności. Dzięki takiemu układowi stały się widoczne charakterystyczne cechy kuchni i tradycji stołu społeczności lokalnych. Produkty ulokowane w obrębie małych ojczyzn pokazują ich kulturowy i historyczny dorobek. Publikacja zawiera też spis książek i artykułów na temat kuchni regionalnej i kultury stołu, zachęcając jednocześnie do skorzystania z wymienionych dokumentów w bibliotekach publicznych województwa. Publikacja jest dostępna i możliwa do swobodnego pobrania na stronie domowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie: wbp.lublin.pl

Publikację przygotowali: tekst – Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie, bibliografia – Piotr Mikulec (Dział Udostępniania), Katarzyna Majcher (Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie), korekta – Joanna Chapska (Dział Instrukcyjno-Metodyczny).

E-book stanowi jeden z elementów projektu Lansujemy Smaki Lubelszczyzny, realizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2021. Hasłem EDD 2021 są: SMAKI DZIEDZICTWA.