Miło nam poinformować, że Instytut Książki przyznał Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie dotację w kwocie 133 919 zł na koordynację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w województwie lubelskim w 2023 r.

Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

W ramach zadania „Lubelskie DKK: zawsze dobre – książki – zawsze dobre” na potrzeby członków 125 klubów działających przy bibliotekach publicznych zakupione zostaną wartościowe książki, w bibliotekach odbędą się spotkania ze znanymi i popularnymi autorami książek oraz zorganizowane zostaną szkolenia dla bibliotekarzy-moderatorów klubów podnoszące ich wiedzę o literaturze oraz kwalifikacje w kontaktach z czytelnikami.