21 marca 2023 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie miał miejsce finisaż wystawy Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Pokaz kopii dzieła Jana Matejki autorstwa Ireneusza Rolewskiego przygotowanej z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika”. Pokaz obrazu wzbogaciły zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – starodruki, atlasy nieba, współczesne kopernikana, grafiki, pocztówki, starodruki Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, obiekty naukowe z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz medale i numizmaty z kolekcji Zbigniewa Nestorowicza.
Prezentowany efekt pracy Ireneusza Rolewskiego – kopia obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” – powstał dzięki projektowi współfinansowanemu przez Miasto Skierniewice oraz Fundację Orlen. Format oryginału obrazu to 225 x 315 cm. Kopia jest przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kopiowania dzieł – ma zmieniony wymiar (215 x 300 cm) i jeden z wybranych detali. Pierwszy publiczny pokaz obrazu miał miejsce w Skierniewicach w dniach 16-22 lutego 2023 roku. Obraz, po prezentacji w Lublinie, znajdzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, by popularyzować w międzynarodowym środowisku polskie dziedzictwo kulturowe oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Wystawa będzie jeszcze czynna do 25 marca 2023 roku w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny. Zapraszamy!

W ramach finisażu odbyła się sesja „Wkład Polski w rozwój badań o kosmosie”:
„Działalność Badań Kosmicznych PAN” – prof. dr hab. Jolanta Nastula,
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Badań Kosmicznych PAN, kierownik Zakładu Geodezji Planetarnej;
„Polskie instrumenty w kosmosie” – dr hab. Piotr Orleański, prof. Instytutu, Zastępca Dyrektora ds.  Rozwoju Technologii Centrum Badań Kosmicznych PAN, Kierownik Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA;
„Polska Agencja Kosmiczna – historia i współczesność„– dr Włodzimierz Lewandowski, fizyk i metrolog, naczelny fizyk w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres

Wystawa Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Pokaz kopii dzieła Jana Matejki autorstwa Ireneusza Rolewskiego przygotowanej z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika”

Fot. Dorota Mościbrodzka

O finisażu wystawy w TVP Lublin