Wszystkich bibliotekarzy i innych miłośników tej profesji,
umiejących spojrzeć z przymrużeniem oka na biblioteczną rzeczywistość,
zachęcamy do udziału w konkursie:

„Migawki zza bibliotecznej szafki”.

Zapraszamy do nadsyłania zdjęć w 3 kategoriach:

1. Pięta Bibliotelesa – obuwie, jakie noszą bibliotekarze w pracy,
2. Sexy librarian – interpretacja tematu dowolna (kategoria nie tylko dla Pań…),
3. Zabawa formą – zdjęcia z kategorii 1 lub 2 poddane obróbce. Możliwe fotomontaże, kolaże, dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany oryginalnej kompozycji itp).

Prace należy nadsyłać do 31 marca 2010 r. (włącznie)
na adres: konkurs.ebib@gmail.com.

Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną opublikowane w 112 kwietniowym Biuletynie EBIB. Dla najciekawszych prac – nagrody upominki, ufundowane przez wydawcę czasopism naukowych z zakresu zarządzania Emerald.

Więcej informacji o konkursie

Regulamin konkursu