Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
włączając się w działania na rzecz organizacji
VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

zaprasza bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą
na seminarium szkoleniowe

„Złapane w kadr – Przyroda Lubelszczyzny”.

 

Program:

– prezentacja zdjęć Marka Kołodziejczyka (przyrodnika, ilustratora, fotografika, członka Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego) wykorzystanych w książkach, filmach, przyrodniczych, wystawach fotograficznych z pogadanką na temat metod, technik i sposobów ich wykonania,

– warsztaty przyrodnicze przeprowadzone przez Autora pt. „Przyroda Lubelszczyzny”,

– przegląd nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży nt. ekologii, ochrony
środowiska – Dział Zakupu i Dystrybucji Materiałów Bibliotecznych,

– wyjście do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL na wystawę „Motywy roślinne na oprawach wydawniczych” (autorzy: mgr Jolanta Wasilewska, Hanna Fic, lic. Andrzej Szponar).

 

Seminarium odbędzie się 22.09.2011 r. (czwartek) o godz. 9.30 w Galerii WBP,
ul. Narutowicza 4. Planowane zakończenie zajęć o godz. 15.00.
Zgłoszenia telefoniczne (081/528-74-20) lub na adres: dzim.lublin@wp.pl
przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny do 16.09.2011 r.
Liczba miejsc ograniczona!
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.