Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza bibliotekarzy województwa lubelskiego na szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+, które poprowadzi Szymon Sokół z Instytutu Książki.

Program:

1.      Omówienie specyfiki pracy w centralnym systemie katalogowym (kontrola opisów bibliograficznych z BN, kontrola KHW z BN)

2.      Wstęp do MAK+. Ogólne omówienie modułów i ich funkcjonalności

3.      Wstęp do katalogowania w MAK+ (omówienie modułu Katalog wraz ze statusami egzemplarzy w module Magazyn)

4.      Jak skatalogować 100 książek w jeden dzień? – katalogowanie w MAK+ (pobieranie opisów z Bazy Centralnej, dodawanie własnych pól formatu MARC21

5.      Kody kreskowe na książkach – etykiety z MAK+ – moduł Magazyn (kiedy i  jak drukować etykiety)

6.      Automatyczne ubytkowanie – obsługa koszyka w module Magazyn

7.      Raporty – księga inwentarzowa, protokół komisji do spraw ubytków, struktura wpływu, struktura ubytków – omówienie

            Szkolenie odbędzie się w siedzibie WBP ul. Narutowicza 4 w – Galerii, w dniu 24 listopada w godz. 10.00-15.00. Udział w szkoleniu wymaga telefonicznego zgłoszenia do 17 listopada 2016 r.

Dział Instrukcyjno-Metodyczny:
·    tel.  81 52 87 420

Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.