e-mail: bjanuszek@wbp.lublin.pl

udost@wbp.lublin.pl

tel. 81-52-87-426

Wypożyczalnia:
e-mail: wyp@wbp.lublin.pl
tel. 81-52-87-442

Czytelnia Naukowa:
tel.: 81-52-87-426

Czytelnia Czasopism:
tel.: 81-52-87-440

Oddział dla Dzieci:
e-mail: odd@wbp.lublin.pl
tel.: 81-52-87-442

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:
e-mail: udost@wbp.lublin.pl
tel. 81-52-87-426

Godziny pracy: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 – 19.45
czwartek, sobota: 9.00 – 15.00