e-mail: ehadrian@wbp.lublin.pl

Informatorium
e-mail: informatorium@wbp.lublin.pl
tel. 81-52-87-417, 81-52-87-437

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 – 19.45
czwartek, sobota: 9.00 – 15.00