Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Piotr Makarewicz. Można się z nim kontaktować e-mailem na adresiodo@wbp.lublin.pl lub nr telefonu +48 663 762 223.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Bibliotekę, w tym realizacji Państwa praw.