Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Wioleta Grzymek-Perlak. Można się z nią kontaktować e-mailem na adres: iodo@wbp.lublin.pl lub nr telefonu +48 736 287 776.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Bibliotekę, w tym realizacji Państwa praw.