Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
organizuje warsztaty szkoleniowe dla pracowników czytelni i informacji

„Bibliografia regionalna
źródłem wiedzy o regionie”

Program

Bibliografia regionalna w województwie lubelskim – stan prac i kierunki rozwoju – Bożena Lech-Jabłońska, kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP

Opracowanie artykułu z czasopisma w bibliografii regionalnej – j. w.

Od wystawy stacjonarnej do wystawy wirtualnej – metodologia przygotowywania
ekspozycji bibliotecznych
– Ewa Hadrian, kierownik Działu Informacji i Promocji WBP

– Zwiedzanie ekspozycji „Bach jest o Bogu, Beethoven otrzymał Wszechświat, a ja piszę o ludzkim sercu – Fryderyk Chopin (1810-1849) – Danuta Golec, kustosz wystawy

Warsztaty odbędą się 25 maja 2010 r. w godz. 10.00–15.00
w sali konferencyjnej Biblioteki
(poziom „-1”).

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny
do 21 maja 2010 r.
(tel. 81/532-59-46).

Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.