„Wychowanie przez sztukę drogowskazem do biblioteki”. Pod takim hasłem Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie organizuje 11 czerwca 2010 r. (piątek) warsztaty dla osób zainteresowanych formami promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia rozpoczną się o godz. 9:45 w Teatrze im. Hansa Christiana Andersena przy ul. Dominikańskiej 1 (Stare Miasto).

Program:
9:45 – 10:00 Zwiedzanie wystawy ilustracji KORCZAK I JEGO DZIEŁO (cz.1)
w foyer

10:00 – 11:30  Spektakl Król Maciuś I wg Janusza Korczaka

11:30 – 12:00 Ożywiamy lalki – zajęcia edukacyjne

12:15 – 13:15 Zwiedzanie wystawy ilustracji KORCZAK I JEGO DZIEŁO w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 21, ul. Rynek 11 (cz.2) i w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11 (cz.3)

13:30 – 14:30 Wizyta w Muzeum Lubelskim na Zamku – oglądanie eksponowanej po raz pierwszy w Lublinie panoramy malarskiej Bitwy pod Grunwaldem autorstwa Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela (uczniowie Jana Matejki) ze Zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego

 

Koszt udziału w warsztatach wynosi 17 zł (słownie złotych: siedemnaście 00/100)
i pokrywają go instytucje delegujące. Płatne po otrzymaniu faktury.
Organizator zapewnia realizację programu dydaktycznego oraz bilety wstępu.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmuje do 9 czerwca 2010 r. Dział Instrukcyjno-Metodyczny pod nr tel. 81 532 59 46.

Zapraszamy do skorzystania z oferty!