Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza wszystkich bibliotekarzy do udziału
w seminarium wyjazdowym do Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie
(województwo świętokrzyskie)
w dniu 7 września 2011 r.
Wyjazd spod siedziby WBP przy ul. Narutowicza 4 o godz. 7:00.
Planowany powrót do Lublina ok. godz.19:00.

Głównym celem seminarium jest pokazanie nowych form inspirowania młodych ludzi do sięgania po literaturę baśniową oraz propagowania pozytywnych wartości. Planowane jest zwiedzanie ECB oraz wystawy „Bajkowy Świat” i udział w zabawach interaktywnych. Szczegółowe informacje o ECB w Pacanowie dostępne są na jego stronie internetowej.

Koszt udziału w seminarium wynosi 93 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy 00/100) i pokrywają go instytucje delegujące. Wpłaty należy dokonać na konto WBP (03 1240 5497 1111 0000 5012 3951 Bank Pekao S.A. O/Lublin) do 19 sierpnia 2011 r. Cena zawiera koszt przejazdu autokarem klasy turystycznej na trasie Lublin – Pacanów – Lublin, bilet wstępu, dwudaniowy obiad, ubezpieczenie NNW oraz podatek VAT.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 sierpnia 2011 r.
telefonicznie 81 528-74-20.

Liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy do skorzystania z oferty!