Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza pracowników zrzeszonych w Kasie
na

zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie odbędzie się
14 kwietnia 2012 r. (sobota)
w Galerii Biblioteki o godz.
8.15.
Obecność obowiązkowa!