Do 11 marca 2013 r. trwa nabór do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Do udziału uprawnione są biblioteki ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich miejsko-wiejskich i miejskich do 20 000 mieszkańców, niezależnie od ich formy organizacyjnej.

W porównaniu z dwiema pierwszymi rundami pewne nastąpią zmiany. Oto podstawowe warunki:

– biblioteki będą kandydować samodzielnie (nastąpiło odejście od schematu biblioteka wiodąca i biblioteki partnerskie),

– kandydować mogą zarówno biblioteki posiadające filie, jak i te, które ich nie mają (biblioteki za filie otrzymają dodatkowe punkty podczas oceny wniosków),

– zniesiony został warunek otwarcia każdej z placówek przynajmniej 30 godzin tygodniowo,

– biblioteki otrzymają sprzęt komputerowy na dotychczasowych zasadach,

– w szkoleniach z planowania pracy biblioteki (2×5 dni – bez zmian) uczestniczyć będą po 4 osoby z każdej biblioteki. Jeśli biblioteki mają mniejszą liczbę pracowników będą miały możliwość zaproszenia na szkolenia „przyjaciela biblioteki” czy pracownika Urzędu Gminy. Szkolenia rozpoczną się przed wakacjami 2013 r., kontynuowane będą po wakacjach, a zakończą się w styczniu 2014 r.,

– w szkoleniach komputerowych (5×1 dzień-bez zmian) uczestniczyć będzie jedna osoba z każdej placów, która otrzymała sprzęt

– nie będzie tzw. szkoleń specjalistycznych w dotychczasowej formie. Moduł szkoleń połączony będzie z ofertą organizacji pozarządowych dla uczestników szkoleń.

W dotychczasowych dwóch rundach z naszego województwa uczestniczyły 133 biblioteki (z filiami 339 placówek). Wartość sprzętu, który otrzymały wynosi prawie 1 800 000 zł.

Program bibliotekom, które dotychczas były aktywne, dał szansę skorzystania z różnorodnej oferty w ramach PRB, a także wykorzystania innych ofert około programowych. Nasze biblioteki m. in. występowały na Kongresie Bibliotek Publicznych, otrzymują zaproszenia na wyjazdy zagraniczne na konferencje i wizyty studyjne (m. in. USA, Ukraina, Bruksela).

Zauważalne jest także uaktywnienie części bibliotek, które przed przystąpieniem były mniej aktywne. We wszystkich oferowanych małych grantach i programach województwo lubelskie jest najliczniej reprezentowanym regionem.

Szczegóły na stronie http://www.biblioteki.org/pl/trzecia_runda

Lista bibliotek, które są uprawnione do udziału w III rundzie PRB:

·        pow. bialski: GBP Kodeń, GBP Łomazy, GBP Sławatycze, GBP Terespol

·        pow. biłgorajski: MGBP Frampol, MBP Józefów, GBP Łukowa, GBP Obsza, GBP Turobin

·        pow. chełmski: GBP Białopole, GBP Chełm, GBP Dorohusk, GBP Dubienka, GBP Kamień, GBP Leśniowice, GBP Rejowiec, MBP Rejowiec Fabryczny, GBP Ruda-Huta, GBP Sawin, GBP Siedliszcze, GBP Wierzbica, GBP Wojsławice, GBP Żmudź

·        pow. janowski: GBP Chrzanów, MiPBP Janów Lubelski

·        pow. krasnostawski: MBP Krasnystaw

·        pow. kraśnicki: GBP Dzierzkowice, GBP Gościeradów, GBP Kraśnik, GBP Urzędów

·        pow. lubelski: GBP Garbów, GBP Głusk, GBP Jabłonna, GBP Niemce, GBP Wysokie

·        pow. łęczyński: MGBP Łęczna, GBP Puchaczów, GBP Spiczyn

·        pow. łukowski: GBP Trzebieszów

·        pow. opolski: GBP Chodel

·        pow. parczewski: GBP Dębowa Kłoda, GBP Jabłoń, GBP Milanów, MGBP Parczew, GBP Podedwórze, GBP Siemień, GBP Sosnowica

·        pow. puławski: GBP Baranów, GBP Janowiec, GBP Markuszów, MGBP Nałęczów, GBP Wąwolnica, GBP Żyrzyn

·        pow. radzyński: GBP Radzyń Podlaski, GBP Wohyń

·        pow. rycki: MBP Dęblin, MGBP Ryki

·        pow. świdnicki: GBP Mełgiew, MBP Piaski, GBP Rybczewice, GBP Trawniki

·        pow. tomaszowski: GBP Łaszczów, GBP Tomaszów Lubelski, GBP Tyszowce, GBP Ulhówek

·        pow. włodawski: GBP Hanna, GBP Hańsk, GBP Wola Uhruska, GBP Wyryki

·        pow. zamojski: GBP Nielisz, GBP Stary Zamość

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program jest realizowany w ramach szerszej inicjatywy „Global Libraries”; w wybranych krajach Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany w Polsce do bibliotek wraz z ich filiami, w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Zaplanowany na pięć lat Program Rozwoju Bibliotek będzie głównie finansowany z grantu w wysokości 28 milionów USD, przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Te oraz inne środki zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmocnienie całego systemu bibliotecznego oraz działania informacyjno-promocyjne. Umowa grantowa pomiędzy Fundacją Gates’ów i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności została podpisana w kwietniu 2009 roku.