Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza dyrektorów i kierowników bibliotek gminnych, miejsko-gminnych i miejskich do 20 tys. mieszkańców na dwudniowe szkolenie z pozyskiwania środków pozabudżetowych i zarządzania projektem w dn. 10-11 marca 2014 r. w sali konferencyjnej WBP w Lublinie, ul. Narutowicza 4.

Szkolenie poprowadzi Joanna Przegrocka trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych,pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, zajmujący się doskonaleniem zawodowym pracowników bibliotek publicznych oraz opracowywaniem projektów.

Przewidywany czas trwania szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych: 10.00 – 17.00 (10 marca) i 9.00 – 14.15 (11 marca).

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione całodzienne wyżywienie, nocleg w hotelu oraz materiały szkoleniowe, natomiast przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.

Szkolenie finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Bibliotek.

BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!