Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w warsztatach Literacka gra miejska – Tropem pisarzy znanych, z Lublinem związanych.

Cel szkolenia: nabycie umiejętności zorganizowania gry terenowej formy nauki poprzez zabawę.

Warsztaty odbędą się 2 kwietnia (środa) 2014 r., rozpoczęcie o godz. 9.30 w sali konferencyjnej na poziomie „-1”. Planowane zakończenie o godz. 14.30.

Prowadząca – dr Grażyna Wiśniewska – nauczyciel konsultant Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, trener I stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA Koło w Lublinie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 marca pod numerem tel.: 81 528-74-21.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 50 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) i pokrywają go instytucje delegujące. Wpłaty należy dokonać do 21 marca 2014 r. na konto WBP (03 1240 5497 1111 0000 5012 3951 Bank Pekao S.A. O/Lublin).

BRAK WOLNYCH MIEJSC!