Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie ogłaszają nabór do XXII edycji Nagrody im. Anny Platto. Do konkursu należy zgłaszać osoby wyróżniające się w pracy na rzecz upowszechniania literatury wśród dziecięco-młodzieżowych czytelników sieci bibliotek publicznych województwa lubelskiego.

Wnioski, wraz z uzasadnieniem, mogą zgłaszać biblioteki powiatowe, ogniwa SBP, organizatorzy bibliotek, instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami oraz sami zainteresowani kandydaci. Wniosek (w formie wydruku lub na nośniku elektronicznym) powinien zawierać dokumentację podejmowanych działań w roku kulturalno-oświatowym.

Wnioski przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny do 29 kwietnia 2016 r. Komisja Nagrody, powołana przez Dyrektora WBP, w maju i czerwcu będzie hospitować prowadzone przez kandydatki/-ów zajęcia z młodymi czytelnikami oraz zapozna się z warsztatem, dokumentacją i efektami ich pracy.

            Uroczystość wręczenia Nagrody im. Anny Platto odbędzie się 8 sierpnia 2016 r. w siedzibie WBP w Lublinie.

 

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości wzięcia udziału w tegorocznej edycji Nagrody.

            Informacje pod nr. telefonu 81-52-87-420

 REGULAMIN KONKURSU