Lublin, 31 sierpnia 2016 r.

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

            Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza bibliotekarzy województwa lubelskiego na cykl szkoleń „Od Projektu do efektu – oferta szyta na miarę” współfinansowanych ze środków Instytutu Książki w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016”.

Celem szkoleń jest wzmacnianie kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy               z młodzieżą oraz rozszerzenie oferty bibliotek dla tej grupy użytkowników

            Cykl składać się będzie z trzech dni szkoleniowych.

            Pierwszy dzień (14 września 2016 r.) obejmować będzie wizytę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej, prezentację sprzętu specjalistycznego i działalności Barwnej – Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz warsztaty „Mapa myśli bibliotekarza”.

            Drugi dzień (15 września 2016 r.) wypełni prezentacja działań Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie skierowanych do młodzieży oraz warsztaty „Gry towarzyskie – najciekawsze tytuły i pomysły na ich wykorzystanie w pracy bibliotekarza” oraz „W jaki sposób uatrakcyjnić zwykłe czytanie tekstów literackich?”.

 

            Trzeciego dnia szkolenia (11 października 2016 r.) w siedzibie WBP                      im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbędą się warsztaty z projektowania i tworzenia komiksów skierowanych do młodych czytelników.

            Uczestnicy cyklu szkoleń będą mieli zapewnione wyżywienie, autokar, ubezpieczenie i nocleg w hotelu w Białej Podlaskiej (14/15 września 2016 r.).

            Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.

 

            Do uczestnictwa w szkoleniu szczególnie zapraszamy pracowników bibliotek pracujących z młodzieżą, a także planującymi rozszerzenie oferty swoich placówek         w tym zakresie.

Zapisy przyjmujemy do dnia 9 września 2016 r. pod nr telefonu 81 528-74-21. Liczba miejsc ograniczona!

 

 

Program szczegółowy:

 

14 września 2016 r.

10.00 – wyjazd z Placu Zamkowego w Lublinie

12.30 – 13.00 – zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

13.00 – 15.00 – warsztaty „Mapa myśli bibliotekarza”

15.00 – 15.30 – obiad

15.30 – 17.30 – warsztaty „Multicentrum jako przykład nowoczesnej oferty edukacyjnej bibliotek”

17.30 – 18.30 – zwiedzanie Białej Podlaskiej

19.00 – kolacja i zakwaterowanie w Zajeździe „Jolanta” w Czosnówce

Mariola Szupiluk – kierownik Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży, polonistka (Filologia polska UMCS), pedagog (Pedagogika społeczna, PSW w Białej Podlaskiej) i bibliotekarka (Informacja naukowa UMCS); doświadczona prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu edukacji czytelniczo medialnej.

Jarosław Panasiuk – kierownik Multicentrum, absolwent informatyki stosowanej, edukacji techniczno-informatycznej i podyplomowych studiów kwalifikacji pedagogicznych.

 

15 września 2016 r.

8.30 – wyjazd do Włodawy

9.30 – 10.30 – zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

10.30 – 12.00 – warsztaty „Gry towarzyskie – najciekawsze tytuły i pomysły na ich wykorzystanie w pracy bibliotekarza”

12.00 – 12.15 – przerwa

12.15 – 13.45 – warsztaty „W jaki sposób uatrakcyjnić zwykłe czytanie tekstów literackich? Jak pobudzić dzieci do własnej kreatywności twórczej”

13.45 – 14.30 – obiad

ok. 16.30 – powrót do Lublina

Urszula Panasiuk – pracuje w MBP we Włodawie na stanowisku ds. animacji kulturalnej, absolwentka kulturoznawstwa (KUL) i pedagogiki (UMCS).

Agnieszka Wróbel – pracuje w BPG Hańsk, laureatka Nagrody im. Anny Platto w 2015 r.

 

11 października 2016 r.

 

Warsztaty z projektowania i tworzenia komiksów skierowanych do młodych czytelników

10.00 – 13.00 – warsztaty

13.00 – 13.30 – obiad

13.30 – 15.30 – warsztaty

Jakub Syty – autor i tłumacz kilkudziesięciu komiksów wydanych w latach 2006-2016.