Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza bibliotekarzy województwa lubelskiego na dwudniowe szkolenie w ramach cyklu szkoleń „Od Projektu do efektu: kompetentny zespół – zadowoleni użytkownicy” współfinansowanych ze środków Instytutu Książki w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji bibliotekarzy w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej i angażowanie jej w działania biblioteki.

            Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w godz. 11.00 – 18.15 (pierwszy dzień)   i 8.30 – 15.15 (drugi dzień).

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie i nocleg w hotelu.

            Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.

            Zapisy przyjmujemy do dnia 17 listopada 2017 r. pod nr telefonu 81 528-74-21. Liczba miejsc ograniczona!

 

            Plan szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • wprowadzenie do tematyki szkolenia, podstawowe pojęcia
 • analiza zasobów i uwarunkowań w społeczności lokalnej
 • mapa społeczności lokalnej
 • animacja społeczna jako narzędzie aktywizacji środowiska
 • sposoby organizowania środowiska lokalnego z uwzględnieniem dobrych praktyk  jak mobilizować do działania
 • podstawowe strategie angażowania społeczności
 • jak rozmawiać z mieszkańcami
 • elementy facylitacji procesów społecznych
 • jak zaangażować i podtrzymać entuzjazm pracy grupy
 • jak prowadzić spotkanie w społeczności lokalnej

Podczas szkolenia osoby uczestniczące będą miały okazję przećwiczyć wybrane umiejętności, w tym analizę społeczności, facylitację, budowanie strategii angażowania.

 

Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi zgodnie z zasadami uczenia osób dorosłych. Stosowane metody pracy:

 

 • praca w małych grupach,
 • gry szkoleniowe,
 • metoda grup nominalnych,
 • mini wykłady, prezentacje trenerskie,

 

Trenerka: Jolanta Woźnicka

 

 

Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej (2007), rewitalizacji miast (2016) oraz superwizji i animacji środowiskowej (2010). Od roku 2000 pracuje w stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej, jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Przez lata pracy w sektorze pozarządowym zajmuje się przede wszystkim koordynacją działań projektowych oraz aktywizacją różnych grup do działania. Pracowała jako animatorka lokalna w projektach Centrum OPUS (m in. Regionalny Ośrodek EFS, Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, Dobre Rady dla Łodzi – projekt wzmacniania rad osiedla). We współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pracowała z grupami bibliotek z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego w zakresie budowania strategii rozwoju bibliotek (Program Rozwoju Bibliotek). Koordynowałam tworzenie modelu konsultacji społecznych, tworzyłam programy edukacyjne dla urzędników z zakresu konsultacji społecznych.

Od wielu lat pracuje jako trenerka. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP, a w kolejnych latach Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, kierunek: psychologiczne wykorzystanie warsztatu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Trenerów TROP i Szkołę Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy Stowarzyszenia STOP. Posiada certyfikat jakości szkoleń STOP 3 stopnia (superwizorski).