Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w 2017 r. zorganizowała cykl szkoleń pod hasłem „Od projektu do efektu: kompetentny zespół – zadowoleni użytkownicy”. Realizacja projektu możliwa była dzięki pozyskaniu dotacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki” realizowanego przez Instytut Książki.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji organizacyjnych i osobistych pracowników bibliotek samorządowych województwa lubelskiego. W ramach zadania zorganizowano dwa dwudniowe szkolenia dla 20 osobowych grup bibliotekarzy.

W dniach 23-24 października 2017 r. został zorganizowany wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie połączony z bardzo interesującymi warsztatami. Celem zajęć było wzmocnienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z młodzieżą oraz rozszerzenie oferty bibliotek dla tej grupy użytkowników. W Białej Podlaskiej bibliotekarze zapoznali się z wyposażeniem i działalnością Barwnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży oraz Multicentrum. Warsztaty poprowadziły pracowniczki Biblioteki Emilia Waszczuk i Agnieszka Wdowczyk. Pierwsza z nich ukazała praktyczne zastosowanie metody „Escape room” w pracy bibliotecznej. Druga poprowadziła zajęcia „Do odważnych świat należy – doświadczenia i eksperymenty w bibliotece” ukazujące możliwości przeprowadzenia prostych doświadczeń chemicznych.

 Od projektu do efektu: kompetentny zespół – zadowoleni użytkownicy Od projektu do efektu: kompetentny zespół – zadowoleni użytkownicyOd projektu do efektu: kompetentny zespół – zadowoleni użytkownicy

Drugiego dnia wyjazdu we Włodawie uczestnicy wzięli udział w zajęciach „Gry  towarzyskie – najciekawsze tytuły i pomysły na ich wykorzystanie w pracy bibliotekarza” poprowadziła animatorka MBP we Włodawie Urszula Panasiuk. Warsztaty „W jaki sposób uatrakcyjnić zwykłe czytanie tekstów literackich? Jak pobudzić dzieci do własnej kreatywności twórczej” poprowadziła bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Hańska Agnieszka Wróbel.

W dniach 21-22 listopada 2017 r. bibliotekarze wzięli udział w warsztatach „Skuteczne angażowanie społeczności lokalnej w pracy biblioteki” w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Dwudniowe zajęcia poprowadziła trenerka Jolanta Woźnicka z Łodzi, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, prowadząca zajęcia dla bibliotekarzy w Programu Rozwoju Bibliotek. Uczestnicy szkolenia poznali m.in.: analizę zasobów i uwarunkowań w społeczności lokalnej, mapę społeczności lokalnej, sposoby organizowania środowiska lokalnego z uwzględnieniem dobrych praktyk, elementy facylitacji procesów społecznych oraz jak dobrze prowadzić spotkanie w społeczności lokalnej.

Od projektu do efektu: kompetentny zespół – zadowoleni użytkownicyOd projektu do efektu: kompetentny zespół – zadowoleni użytkownicyOd projektu do efektu: kompetentny zespół – zadowoleni użytkownicy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego