Rekrutacja zakończona – brak wolnych miejsc

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza
na warsztaty pt. „Medialnie słowem i mazakiem”, które odbędą się 21 września 2016 r., w godz. 9.30-15.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – Galeria WBP.

 

 

 

Program:

– Reporter TV w bibliotece – Piotr Kuśmierzak – Polsat News

– Plakaty, informacje, rysunki czyli myślenie wizualne w bibliotece – Agata Jakuszko Sobocka

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 40 zł za osobę (słownie czterdzieści złotych 00/100) i pokrywają go instytucje delegujące. Wpłaty należy dokonać do 16 września 2016 r. na konto WBP (03 1240 5497 1111 0000 5012 3951 Bank Pekao S.A. O/Lublin).

Karty zgłoszeniowe oraz oświadczenia prosimy przesyłać na adres: dzim.lublin@wp.pl

Ilość miejsc ograniczona (15 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.