W 2018 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na organizację szkoleń w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”. Zadanie „Od projektu do efektu: skuteczne zarządzanie = nowoczesna biblioteka” miało na celu rozwijanie kompetencji organizacyjnych i osobistych kadry kierowniczej bibliotek samorządowych województwa lubelskiego. Zaplanowano cykl edukacyjny pięciu dni szkoleniowych. Uczestnicy zajęć poznali narzędzia i sposoby pozwalające na podjęcie efektywnych działań na rzecz wzrostu znaczenia biblioteki w lokalnym środowisku poprzez lepszą organizację pracy indywidualnej i zespołowej oraz efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych. Wyjazd studyjny ukazał praktyczne rozwiązania i doświadczenia oraz nowatorskie pomysły dla rozwoju czytelnictwa stosowane przez biblioteki w Małopolsce (architektura, struktura organizacyjna, nowoczesny sprzęt specjalistyczny, zasoby ludzkie, rozwiązania technologiczne). Szczególna uwaga poświęcona była ofercie dla młodzieży.

W dniach 11-13 września 2018 r. grupa 20 pracowników bibliotek Lubelszczyzny odwiedziła kilka placówek województwa małopolskiego.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu uczestnicy wyjazdu poznali strukturę organizacyjną, nowoczesny sprzęt wykorzystywany w bibliotece oraz szczegóły organizacji oryginalnych przedsięwzięć, m.in.: „Mikroświat zabawy”, „Uniwersytet Bibliotecznych Żaków”, „Biblioteka Młodych”, „Akademia Rodzica”, „Edukacja przez całe życie”, „Perspektywa dla Ambitnych!”, „Nocny Maraton Wiedzy”, „Noc Maturzystów”, „Aleja Pisarzy”.

 

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zapoznali się z oryginalną strukturą organizacyjną oraz działaniami biblioteki: „Lotna Czytelnia”, „Małopolskie Studio Komiksów”, „Krakowskie Czwartki Kulturalne”, „Skarb w bibliotece?”, „Książkowy kompas”, „Biznes z Małopolską w tle”, „Klub Mówców”, „Szkoła @ktywnego Seniora”. Uczestnicy poznali także zasady wykorzystania wolontariatu w pracy biblioteki w ramach programu Erasmus+.

 

Kolejną placówką, którą odwiedzili uczestnicy wyjazdu była krakowska Arteteka – nowoczesne miejsce znajdujące się w strukturach WBP. Bibliotekarze poznali nowoczesne wyposażenie placówki oraz sposoby jego wykorzystania. Zapoznają się z oryginalnymi działaniami podejmowanymi w Artetece: „DIY Działaj!”, „Muzyka niejedno ma imię”, „Jak wejść do aparatu?”, „Poznaj świat animacji”, „Od papieru do ekranu”, „Czym jest literatura?”, „Konwersacje językowe”. Zaprezentowano także możliwości wykorzystania wydruku przestrzennego 3D w pracy biblioteki.

 

Uczestnicy szkolenia odwiedzili także Bibliotekę Jagiellońską. Największe zainteresowanie wzbudziły stare druki oraz niecodzienne dodatki do książek i czasopism, które książnica gromadzi w ramach egzemplarza obowiązkowego.

 

W dniach 18-19 października 2018 r., w ramach projektu, zorganizowane zostało dwudniowe szkolenie dla kadry kierowniczej bibliotek województwa lubelskiego. Grupa 20 dyrektorów i kierowników poznała zasady funkcjonowania skutecznego zespołu w bibliotece, zasady wprowadzenia prawidłowych wzajemnych relacje wewnątrz zespołu i efektywnej komunikacji wewnętrznej. Końcowym efektem szkolenia było wypracowanie skutecznego modelu zarządzania biblioteką. Szkolenie odbyło się w gościnnych murach Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na Starym Mieście.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury