Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w  2018 roku zorganizowała cykl szkoleń pod hasłem „Biblioteka wielu pokoleń”. Jego realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”, realizowanego przez Instytut książki.

Ideą projektu było rozwijanie kompetencji pracowników bibliotek samorządowych województwa lubelskiego. W ramach zadania zorganizowano dwa dwudniowe szkolenia dla pracujących z dziećmi, młodzieżą, seniorami i niepełnosprawnymi. Uczestnicy warsztatów nabyli nowe umiejętności pozwalające na skutecznie angażowanie wielopokoleniowej społeczności lokalnej, stymulowanie świadomego uczestnictwa w kulturze, budowanie poczucia więzi i integracji między mieszkańcami, rozwijanie nowych formy pracy z użytkownikiem w każdym wieku w celu zainteresowania ofertą  i współdziałania w przestrzeni biblioteki.

W dniach 22-23 października 2018 r., przeprowadzono cykl szkoleń. Pierwszego dnia zajęcia odbyły się w Muzeum Wsi Lubelskiej. Szkolenie poprowadziła  Magdalena Połoncarz – kustosz muzeum. Uczestnicy zapoznali się z twórczością pisarzy literatury ludowej, a następnie na podstawie legend i bajek odegrali dramy.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty opowieści oparte na snuciu baśni i legend.                             Na spotkaniu bibliotekarze nabyli umiejętności tworzenia opowiadań oraz ożywiania postaci z bajek.  Kolejnym punktem szkolenia były warsztaty plastyczne obejmujące tworzenie typograficznych gadżetów z cytatami znanych poetów i pisarzy – typoduchy i typotorby. Zajęcia obejmowały proces tworzenia cytatu, kroju, szycia poduch, toreb i nanoszenia tekstu. Zajęcia poprowadziły: Magdalena Bliźniuk, Magdalena Krasuska, Monika Czapka, Anna Kłys – pracownicy Domu Słów, instytucji artystyczno – edukacyjnej będącej częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

W dniach 19 – 20 listopada 2018 r., odbyły się kolejne dwudniowe warsztaty. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia teatralne i edukacyjne, dzięki nim uczestnicy poznali metody teatroterapii do tworzenia akcji artystyczno – czytelniczych w środowisku lokalnym. Zajęcia poprowadziła Maria Pietrusza-Budzyńska – pedagog i wieloletni reżyser Warsztatów Terapii Zajęciowej  Teatroterapia w Lublinie. Dzięki warsztatom edukacyjnym prowadzonym przez Zofię Zaorskę – koordynatora lubelskiej Szkoły Super Babci i Super Dziadka, bibliotekarze wzbogacili wiedzę i umiejętności dotyczące działań upowszechniających czytelnictwo oraz łączących pokolenia.

Kolejny dzień to warsztaty z literatury dziecięcej, ilustracji i Teatrzyku Kamishibai – techniki opowiadania, czytania wywodzącej się z Japonii. Słuchacze poznali kierunki i trendy współczesnej literatury dla dzieci oraz wykorzystanie seansu Kamishibai – metodę pracy aktywizującą i rozwijającą najmłodszych czytelników. Zajęcia poprowadziły:  dr Małgorzata Centner-Guz – pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Wiesława Sołtys – doświadczony bibliotekarz, kierownik Filii nr 35 MBP     im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, inicjatorka wielu działań  m.in. Klubu Miłośników Gier Planszowych, Klubu Aktywnego Seniora, Bajkowych poranków dla matek z małymi dziećmi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury