Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza na konferencję

„Biblioteka – miejsce aktywne”

Konferencja odbędzie się 28 marca 2011 r.
w Galerii Biblioteki,  ul. Narutowicza 4.
Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na godz. 11.00.

Konferencja odbywa się pod patronatem
Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

PROGRAM KONFERENCJI:

Moderator spotkania: Stanisława Retmaniak (Centrum Aktywności Lokalnej)
 

10.30 – 11.00   Przyjazd uczestników – spotkanie przy kawie

11.00 – 11.20   Uroczysta inauguracja konferencji

– powitanie uczestników przez Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana

– powitanie uczestników przez Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Mirosława Korbuta

– wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w Lublinie Zofii Ciuruś

11.20 – 12.20  Ewaluacja organizatorów. Podsumowanie I edycji Programu Rozwoju Bibliotek w województwie lubelskim

11.20 – 11.30   Wystąpienie Jacka Królikowskiego (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
11.30 – 11.50   Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Centrum Aktywności Lokalnej

11.50 – 12.20   Wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

12.20 – 13.20   Ewaluacja uczestników. Prezentacje bibliotek województwa lubelskiego

12.20 – 12.35  Edukacja w bibliotece (prezentacja Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wisznicach)

12.35 – 12.50   Komunikacja w bibliotece (prezentacja Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Hrubieszowie)

12.50 – 13.20  Współpraca w bibliotece (prezentacja Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach)

13.20 – 14.00   Ewaluacja realizatorów. „Co dalej po Programie Rozwoju Bibliotek: koncepcje wsparcia bibliotek lokalnych” – dyskusja moderowana przez lidera z udziałem przedstawiciela Centrum Aktywności Lokalnej, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przedstawicieli samorządów i bibliotek lokalnych

14.00 – 14.30 Wykład dr Mikołaja Ochmańskiego (Uniwersytet Warszawski) „Propozycja zmian w kształceniu akademickim bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek”

14.30 Zakończenie konferencji. Wręczenie certyfikatów uczestnikom Programu Rozwoju Bibliotek. Poczęstunek

Dodatkowych informacji udziela Paweł Kordybacha
(Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP, 81-532-59-46, 81-52-87-420).