Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą na warsztaty literackie,
które odbędą się dniu 16 czerwca (czwartek) w godz. 10.00 – 15.00
w siedzibie WBP przy ul. Narutowicza 4,
w sali konferencyjnej na poziomie „-1”.

Program:
– spektakl „Sztukmistrz z Lublina” – Witold Dąbrowski, aktor, animator kultury, wicedyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
– warsztaty literackie: „Moja praca z tekstem” – Witold Dąbrowski
– dyskusja na w/w temat
– wymiana doświadczeń związanych z pracą nad tekstem – wypowiedzi uczestników
– przegląd nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży – Marzena Kopciowska,
Dział Zakupu i Dystrybucji Materiałów Bibliotecznych WBP im. H. Łopacińskiego

Zgłoszenia telefoniczne (081/528-74-20) przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny do 10 czerwca 2011 r. Koszt udziału w warsztatach wynosi 25 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć 00/100) i pokrywają go instytucje delegujące. Płatne po otrzymaniu faktury. Organizator zapewnia realizację programu dydaktycznego. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do skorzystania z oferty!