Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oraz Instytut Książki w Krakowie
zapraszają na

szkolenie z programu
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”
.

PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

W grudniu 2012 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady realizacji zadań przez beneficjentów Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, wprowadzając szereg korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań, ułatwiających im realizację planowanych zadań.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane biblioteki (uprawnione są biblioteki
z wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich oraz z miast
do 50 000 mieszkańców), a także przedstawicieli urzędów.
Szkolenie odbędzie się 19 lutego 2013 r. o godz. 12.00
w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie, ul. Narutowicza 4.
Szkolenie poprowadzi Ryszard Skrzypczak – wicedyrektor Instytutu Książki.
 Zapisy przyjmujemy do 14 lutego 2013 r.
pod numerami telefonów: 81 528-74-20; 81 532-59-46

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Programu
i innymi dokumentami na stronie
http://www.bibliotekaplus.pl/9/program_wieloletni_kultura.html
oraz do przygotowania ewentualnych pytań.