W ostatnich dniach marca 2013 r. rozstrzygnięty został nabór do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. W skali kraju złożonych zostało 196 wniosków, z czego do udziału w Programie zakwalifikowano 151.

Biblioteki województwa lubelskiego złożyły 19 aplikacji – 15 z nich będzie miało okazję uczestnictwa w PRB.

Celem programu jest podniesienie znaczenia bibliotek w środowisku lokalnym. Mają stać się one nowoczesnymi centrami informacji, miejscami spotkań, odpoczynku i wymiany wiedzy w małych miejscowościach. Służy temu wyposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt komputerowy i zapewnienie im dostępu do szerokopasmowego Internetu. Dzięki szkoleniom przeprowadzonych w ramach PRB bibliotekarze pogłębią dotychczasowe umiejętności oraz zdobędą nowe, aby jak najlepiej służyć pomocą swoim użytkownikom.

Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w gminach miejskich mających nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Biblioteki z województwa lubelskiego zakwalifikowane do III rundy
Programu Rozwoju Bibliotek, według otrzymanych punktów

Lp.

Biblioteka

Powiat

1.

Biblioteka Publiczna Gminy Chełm z/s w Okszowie

chełmski

2.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach

rycki

3.

Biblioteka Komunalna w Tomaszowie Lubelskim z/s w Majdanie Górnym

tomaszowski

4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu

parczewski

5.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie

lubelski

6.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem

lubelski

7.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

parczewski

8.

Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Hańsku

włodawski

9.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Tyszowcach

tomaszowski

10.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach

bialski

11.

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz z/s w Krzaku

zamojski

12.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach

włodawski

13.

Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Łaszczowie

zamojski

14.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu

zamojski

15.

Gminna Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Biblioteka Publiczna w Kodniu

bialski

 
 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.