Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz prywatni sponsorzy – informują, że uroczystość wręczenia Nagrody im. Anny Platto 2016 odbędzie się 8 sierpnia 2016 r. w Galerii WBP o godz. 11.00.

 Honorowym Patronatem uroczystość objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego. Wydarzenie uświetni wystawa „Skarby Biblioteki. Najcenniejsze zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”, przygotowana z okazji Światowych Dni Młodzieży, prezentująca najcenniejsze dokumenty ze zbiorów lubelskiej Książnicy oraz występ akordeonisty Nikodema Sobka, ucznia II klasy gimnazjum w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, stypendysty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.

Nagroda jest przyznawana od 1995 roku pracownikom bibliotek publicznych województwa lubelskiego za szczególny wkład w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa wśród młodych czytelników. Pomysłodawcą Nagrody jest Zdzisław Bieleń (emerytowany dyrektor ds. merytorycznych WBP), a fundatorką siostra Patronki – Mirosława Platto.

Anna Platto (1944-1995) była kustoszem i metodykiem bibliotekarstwa dziecięcego. Prowadziła zajęcia z literatury w Studium Bibliotekarskim w Lublinie. W Wojewódzkiej  Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego zajmowała się bibliotekami dziecięcymi: ich organizacją, profilowaniem działalności oraz doradztwem metodycznym. Duże zasługi wniosła w doskonalenie zawodowe bibliotekarzy. Była znawczynią literatury pięknej, szczególnie dziecięcej i młodzieżowej. Cieszyła się powszechną sympatią za niekonwencjonalny sposób bycia, pogodę ducha oraz wyjątkowe zalety charakteru i bezinteresowną życzliwość.

W bieżącym roku do Nagrody im. Anny Platto 2016 zgłoszono następujące osoby:

Ewę Kozak    dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie, powiat parczewski;

Joannę Marek-Stanicką – bibliotekarkę Oddziału dla Dzieci z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, powiat lubelski;

Ewę Szabat – bibliotekarkę z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy, powiat biłgorajski;

Agatę Szewczuk – bibliotekarkę Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci z Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, powiat chełmski;

Elżbietę Topyłę – kierownika Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim; powiat radzyński.